Právní informace

Soukromí uživatelů našich internetových servisů má pro nás prioritní význam. Informujeme, že děláme vše pro to, abychom shodně s platnými právními předpisy zajistili důvěrnost získaných osobních údajů. Zaručujeme, že shodně s platnými právními předpisy nebudeme bez souhlasu osob, jichž se to týká, předávat ani zpřístupňovat jejich osobní údaje.

Pokud využíváte internetové stránky www.portadoors.com, www.portadoors.cz, www.portadoors.sk, www.portadoors.de, www.vertedoors.eu, www.villadora.pl, www.portacad.eu, potvrzujete tím plnou akceptaci následujících podmínek:

Shromažďování, využívání a bezpečnost údajů

Souhrnné statistiky týkající se návštěvnosti a jiné informace spojené se stránkou, které umožňují identifikovat uživatele, využíváme výhradně ke zlepšení kvality a k optimalizaci činnosti našich servisů.

Celý obsah servisu je všeobecně přístupný. Znamená to, že není nutné se registrovat a uvádět své osobní údaje. Ve zvláštních případech (soutěže, prosby a dotazy) může být potřeba, aby uživatel uvedl jednotlivé osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo). Tyto údaje budou zpracovávány pouze po souhlasu uživatele.

Osobní údaje přechováváme a zpracováváme shodně s rozsahem, se kterým souhlasil uživatel a dle požadavků polského práva, obzvláště pak shodně se Zákonem o ochraně osobních údajů, ze dne 29. srpna 1997 (Sb. zák. č. 133, pol. 883 ve znění pozd. změn).

Využívání souborů cookie

Uživatel, který navštěvuje naši stránku, akceptuje skutečnost, že na jeho počítači mohou zůstat umístěné tzv. soubory cookie (pokud uživatel nastavil možnost akceptace těchto souborů). Tyto soubory jsou čteny a při dalších návštěvách servisu umožňují optimalizovat jeho činnost.

Uživatel může konfigurovat svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie nebyly ukládány, avšak v některých případech souhlas k jejich uložení bude vyžadovaný a nutný k plnému využívání servisu.

PORTA KMI Poland analyzuje informace týkající se využití servisu jeho uživateli za účelem získání technických a statistických údajů.

Změny pravidel zachování důvěrnosti informací

Pravidla zachování důvěrnosti informací mohou být kdykoli změněna bez oznamovací povinnosti uživatelům. Veškeré změny budou probíhat v souladu s platnými právními předpisy a budou umístěny na této straně.

Rozsah zveřejňovaných informací

Informace umístěné na www.portadoors.com, www.portadoors.cz, www.portadoors.sk, www.portadoors.de, www.vertedoors.eu, www.villadora.pl, www.portacad.eu, nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku nebo obchodního práva.

PORTA KMI Poland neručí za možné rozdíly v barevné škále mezi skutečnou barvou nabízeného výrobku a jeho vizualizací zvěřejněnou v internetovém servisu a informačních materiálech.

Katalog Verte
KOLEKCE 2019
KDE NAKOUPÍTE Kolekce
Verte Basic
© 2018 Porta - Doors. Všechna práva vyhrazena. Právní informace.