Verte 2014 - page 5

5
SOLIDNOST / ODOLNOSŤ
rámová konstrukce /
rámová konštrukcia
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ /
INOVATÍVNE RIEŠENIA
rámy křídel dýhované podél
obalové křivky, hrany chráněny
před vlhkostí. /
rámy krídel dyhované pozdĺž
obalovej krivky, hrany chránené
pred vlhkosťou
SPOLEHLIVÁ
FUNKČNOST /
SPOĽAHLIVÁ
FUNKČNOSŤ
3 čepové závěsy standardní /
3 čapové závesy štandardné
BEZPEČNOST /
BEZPEČNOSŤ
Matné sklo tvrzené /
Matné sklo tvrdené
PÉČE O DETAILY /
STAROSTLIVOSŤ
O DROBNOSTI
bez těsnění skla /
bez tesnenia skla
DVEŘNÍ KŘÍDLA RÁMOVÁ
DVERNÉ KRÍDLA RÁMOVÉ
PEVNÁ KONSTRUKCE /
PEVNÁ KONŠTRUKCIA
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook