Verte 2014 - page 7

7
Univerzální křídlo SMART LEVÉ/PRAVÉ
Dostupné v rozměrech „60“ – „100“
Univerzálne krídlo SMART ĽAVÉ / PRAVÉ
Dostupné v rozmeroch „60“ – „100“
Univerzální zárubeň SMART LEVÁ/PRAVÁ
Pro tloušťku stěn „95“ – „310“*
Univerzálna zárubňa SMART ĽAVÁ / PRAVÁ
Pre hrúbku steny „95“ – „310“*
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE V SYSTÉMU
SMART
BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVERE V SYSTÉMU
SMART
Křídlo LEVÉ /
Krídlo ĽAVÉ
Dveře LEVÉ /
Dvere ĽAVÉ
Dveře PRAVÉ /
Dvere PRAVÉ
Křídlo PRVÉ /
Krídlo PRAVÉ
Zárubeň LEVÁ /
Zárubňa ĽAVÁ
Zárubeň PRAVÁ /
Zárubňa PRAVÁ
* Možnost – rozšiřující panely.
* Možnosť – predlžujúce panely.
KUPUJE SE JEDEN
KOMPLET /
KUPUJE SA IBA
JEDENKOMPLET
MONTUJE SE
DVĚMA ZPŮSOBY /
MONTUJE SA
DVOMI SPÔSOBMI
MÁM NA VÝBĚR /
MÁM NA VÝBER
L P
levé nebo pravé?
bez problému
ľavé alebo pravé?
bez problému
UNIVERZÁLNÍ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
SMART
/ UNIVERZÁLNA BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA
SMART
S. 35
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook